Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

a) Vật nhiễm điện có tính chất gì?

b) Khi đặt hai quả cầu đã nhiễm điện A và B treo trên hai sợi chỉ mảnh gần nhau, ta thấy chúng đẩy nhau. Hỏi hai quả cầu A và B nhiễm điện như thế nào?

Bài làm:

a) Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác.

b) - Hai quả cầu nhiễm điện cùng loại.

Có hai khả năng xảy ra:

+ Hai quả cầu cùng nhiễm điện tích âm

+ Hai quả cầu cùng nhiễm điện tích dương

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021