Giải câu 4 bài 19: Dòng điện Nguồn điện sgk Vật lí 7 trang 54

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 4: Trang 54 Sgk Vật lí lớp 7

Cho các từ và cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy viết ba câu, mỗi câu có sử dụng hai trong số các từ, cụm từ đã cho.

Bài làm:

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Khi có dòng điện chạy qua thì quạt điện hoạt động

Khi có dòng điện chạy qua thì bóng đèn điện sáng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021