Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Quả cầu bấc lệch càng ....., chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng ......., tiếng trống càng........

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 35 - SGK vật lí 7

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Quả cầu bấc lệch càng ....., chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng ......., tiếng trống càng........

Bài làm:

Quả cầu bấc lệch càng nhiều (ít), chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn (nhỏ) tiếng trống càng to (nhỏ).

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021