Giải câu 7 bài 16: Tổng kết chương 2: Âm học sgk Vật lí 7 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 46 Sgk Vật lí lớp 7

Giả sử một bệnh viện nằm bên cạnh đường quốc lộ có nhiều xe cộ qua lại. Hãy đề ra các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho bệnh viện này.

Bài làm:

Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho bệnh viện:

  • Trồng nhiều cây xanh quanh bệnh viện
  • Xây dựng tường bê tông ngăn cách với đường quốc lộ
  • Làm trần nhà, tường nhà dày bằng xốp, làm tường phủ da, phủ nhung
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021