Giải vật lí 7: Bài tập 5 trang 86 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: trang 86 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 5 trang 86 sgk

Trong bốn thí nghiệm được bố trí như trong hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng ?

Bài làm:

Vì dây nhựa, dây len không dẫn điện , nên thí nghiệm 30.3c tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021