Bố trí thí nghiệm như hình 7.1 (SGK). Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 20 SGK lí 7)

Bố trí thí nghiệm như hình 7.1 (SGK). Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

1. Ảnh đó có phải là ảnh ảo không ? Vì sao ?

2. Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Bài làm:

1. Ảnh đó là ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn.

2. Quan sát hình 7.1 (SGK) ta thấy ảnh của vật nhỏ hơn vật.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021