Giải câu 4 bài 6 vật lý 7: Thực hành quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 18 SGK lí 7)

Một người đứng trước gương phẳng (hình 6.3 SGK). Hãy dùng cách vẽ ảnh của một điểm sáng tạo bởi gương phẳng để xác định xem người đó nhìn thấy điểm nào trong hai điểm M và N trên bức tường ở phía sau. Giải thích tại sao lại nhìn thấy hay không nhìn thấy ?

Bài làm:

Muốn biết người đứng trước gương có nhìn thấy các điểm M, N hay không ta thực hiện như sau:

  • Bước 1: Vẽ tia phản tới và tia phản xạ của điểm M và N qua mặt phẳng gương.
  • Bước 2: Xác định trong hai tia phản xạ vừa vẽ được xem có tia phản xạ nào đi qua mắt không.

Giải câu 3 bài 6 vật lý 7: Thực hành quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Sau khi vẽ ta thấy:

  • Không nhìn thấy điểm N vì chùm tia tới từ N cho chùm tia phản xạ trên gương không truyền tới mắt (điểm N nằm ngoài bề rộng vùng nhìn thấy của gương).
  • Nhìn thấy điểm M vì chùm tia tới từ M cho chùm tia phản xạ trên gương truyền tới mắt (M nằm trong bề rộng vùng nhìn thấy của gương).
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021