Giải vật lí 7: Bài tập 7* trang 74 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 7*: trang 74 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 7* trang 74 sgk

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?

A. Giữa hai điểm A và B

B. Giữa hai điểm E và C

C. Giữa hai điểm D và E

D. Giữa hai điểm A và D

Bài làm:

Khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế

Chọn đáp án A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021