Trả lời câu hỏi C1 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện sgk Vật lí 7 trang 63

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 63 Sgk Vật lí lớp 7

a) Ta đưa một đầu cuộn dây lại gần các đinh sắt nhỏ, các mẩu dây đồng hoặc nhôm. Quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra khi công tắc ngắt và công tắc đóng.

b) Ta đưa một kim nam châm lại gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc. Hãy cho biết, có gì khác nhau xảy ra với hai cực của kim nam châm.

Bài làm:

a) Đưa một đầu cuộn dây lại gần các đinh sắt nhỏ, các mẩu dây đồng hoặc nhôm

Khi công tắc ngắt, chưa có dòng điện qua cuộn dây, các đinh sắt, mẩu dây đồng hoặc nhôm không có hiện tượng gì xảy ra.

Khi công tắc đóng, trong cuộn dây có dòng điện, các đinh sắt bị hút về phía cuộn dây, còn các mẩu dây đồng hoặc nhôm thì không.

b) Đưa một kim nam châm lại gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc thì một đầu nam châm bị hút, còn đầu kia bị đẩy

Kết luận:

1. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là một nam châm điện.

2. Nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021