Giải câu 7.22 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.22 : Trang 43 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức sau :

7,05 -(a+3,5 +0,85) khi a=-7,2.

Bài làm:

Khi a=-7,2 ta có :

7,05 -(a+3,5 +0,85)=7,05 -[(-7,2)+3,5 +0,85]=9,9.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021