Giải câu 2.48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 2.48: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai vận động viên chạy xung quanh một sân vận động. Hai vận động viên xuất phát tại cùng một thời điểm, cùng một vị trí và chạy cùng chiều. Vận động viên thứ nhất chạy một vòng sân hết 360 giây, vận động viên thứ hai chạy một vòng sân mất 420 giây. Hỏi sau bao nhiêu phút họ gặp nhau, biết tốc độ di chuyển của họ không đổi?

Bài làm:

Thời gian họ gặp nhau chính là BCNN(360, 420)

360 =

420 =

Do đó BCNN(360, 420) =

Vậy sau 2 520 giây thì họ gặp nhau

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021