Giải câu 77 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 77: Trang 32 - sgk toán 6 tập 1

Thực hiện phép tính:

a)

b)

Bài làm:

Ta có :

a)

=

=

=

Vậy

b)

=

=

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021