Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết những thành ngữ này có liên quan đến phương châm hội thoại nào

  • 1 Đánh giá

b) Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết những thành ngữ này có liên quan đến phương châm hội thoại nào : ăn ốc nói mò, ăn không nói có, cãi chày cãi cối, khua môi múa mép, hứa hươu hứa vượn.

Bài làm:

  • Ăn ốc nói mò : những lời nói bịa đặt, không chính xác, không có căn cứ.
  • Ăn không nói có : những lời nói bịa đặt, vu khống nhằm nói xấu, hãm hại người khác.
  • Cãi chày cãi cối : phản đối, cãi lại đến cùng dù mình sai và không cần biết lí lẽ.
  • Khua môi múa mép : nói ba hoa, khoác lác cốt để phô trương.
  • Hứa hươu hứa vượn :hứa hão, hứa để được lòng, không thực hiện lời hứa.

Tất cả những thành ngữ trên đều liên quan đến phương châm về chất.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1