Hàm ý của câu in đậm dưới đâu là gì? Vì sao em bé không nói thẳng mà phải sử dụng hàm ý

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 92 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hàm ý của câu in đậm dưới đâu là gì? Vì sao em bé không nói thẳng mà phải sử dụng hàm ý? Việc sử dụng hàm ý có thành công hay không? Vì sao?

Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên:

- Cơm sôi rồi chắt nước giùm cái! Nó cũng lại nói trổng.

Tôi lên tiếng mở đường cho nó:

- Cháu phải gọi là:" Ba chắt nước giùm con", phải nói như vậy.

Nó không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên:

-Cơm sôi rồi nhão bây giờ!

Anh Sáu vẫn ngòi im (...)

Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà

Bài làm:

  • Hàm ý của câu in đậm “ Cơm sôi rồi, nhão bây giờ!” là: chắt giùm nước để cơm khỏi nhão.
  • Em bé phải nói hàm ý vì trước đó đã nói thẳng ra nhưng không có hiệu quả; lần này không cần nhắc lại ý “chắt giùm nước” mà thêm vào ý giục giã: “nhão bây giờ!”
  • Việc sử dụng hàm ý trong trường hợp này không có hiệu quả, vì người nghe không tiếp nhận, từ chối cộng tác bằng cách “ngồi im”, vờ như không nghe bởi vì lời nói đó không phải để nói với mình.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021