Hãy điền vào lượt lời của B một câu có hàm ý từ chối trong đoạn thoại sau đây:

  • 1 Đánh giá

2. Hãy điền vào lượt lời của B một câu có hàm ý từ chối trong đoạn thoại sau đây:

A: - Mai về quê với mình đi!
B: - (…)
A: - Đành vậy.

Bài làm:

- Ngày mai mình phải đi học thêm rồi.

- Tiếc quá, mai mình có hẹn trước rồi.

- Ngày mai mình bận ôn thi rồi.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2