Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta.

  • 1 Đánh giá

Trang 34 sgk Địa lí 12

Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta.

Bài làm:

Một số loại hình của ngành bưu chính nước ta:

  • Chuyển thư, quà, hàng hoá nhẹ;
  • Chuyển phát nhanh bưu phẩm;
  • Điện hoa;
  • Báo chí,...
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12