Hoàn thành những thông tin trong bảng sau (vào vở) để thấy được sự tốn kém và tính chất phi lí của cuộc chạy đua vũ tranh hạt nhân.

  • 1 Đánh giá

c) Hoàn thành những thông tin trong bảng sau (vào vở) để thấy được sự tốn kém và tính chất phi lí của cuộc chạy đua vũ tranh hạt nhân.

Bài làm:

Chi phí cho cuộc chạy đua vũ trang

Những việc có thể làm với chi phí đó

Hơn 100 tỉ đô la được bỏ ra để phục vụ cho 100 máy bay ném bom chiến lược B. 1B của Mĩ và cho dưới 7000 tên lửa vượt đại châu.

Thực hiện một chương trình cứu trợ giải quyết những vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất trên thế giới.

Giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân

Thực hiện một chương trình phòng bệnh và sẽ bảo vệ cho hơn 1 tỉ người khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em.

149 tên lửa MX

Giải quyết việc thiếu dinh dưỡng cho gần 575 triệu ngươi

27 tên lửa MX

Đủ trả tiền nông cụ cần thiết cho các nước nghèo để họ có được thực phẩm trong bốn năm tới.

Hai chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân

Thực hiện xóa nạn mù chữ cho toàn thế giới.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1