Hỏi người thân xem bây giờ đang là mùa gì. Mùa này nơi em có loại quả gì ngon, có loài hoa nào đẹp?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Hỏi người thân xem bây giờ đang là mùa gì. Mùa này nơi em có loại quả gì ngon, có loài hoa nào đẹp?

Bài làm:

Ví dụ:

  • Hiện tại đang là tháng 5 thuộc vào mùa hè.
  • Mùa hè có rất nhiều hoa rất đẹp: hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa tử đằng, hoa mười giờ...
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021