Giải bài 20C: Bốn mùa của em

  • 1 Đánh giá

Giải 20C: Bốn mùa của em - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 19. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi: Mở rộng vốn từ về bốn mùa

Cách chơi: Thi đố giữa hai nhóm

  • Nhóm thứ nhất: đặt câu hỏi có từ ngữ liên quan đến một mùa
  • Nhóm thứ hai: trả lời đó là mùa nào

=> Xem hướng dẫn giải

2 - 3- 4- 5. Đọc, giải nghĩa

B. Hoạt động thực hành

1. Chơi: Đọc tiếp sức với bạn bài Mùa xuân đến

2. Cùng thực hiện yêu cầu:

a. Chọn từ ngữ ở cột A thích hợp với từ ngữ ở cột B để tạo thành các câu nói về hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân:

b. Chọn những từ ngữ ở cột A thích hợp với từ ngữ ở cột B để tạo thành các câu nói về vẻ riêng của mỗi loài chim:

=> Xem hướng dẫn giải

3. Điền chữ hoặc vần:

a. Điền vào chỗ trống s hay x?

Nước lên ...uống: biển cả

Nước nằm im: ao, hồ

Nước chảy ...uôi: ...ông, ...uối

Nước rơi đứng: trời mưa

b. Điền vào chỗ trống iêt hoặc iêc?

Mùa xuân đẹp b..'.. bao

Cành cây chen lộc b...'..

Lời chim ngân tha th...'...

Gọi nắng về xôn xao.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Kể cho bạn nghe về một mùa mà em yêu thích theo gợi ý sau:

  • Bạn thích nhất mùa nào? Mùa đó vào những tháng nào?
  • Thời tiết mùa đó như thế nào?
  • Mùa đó có những loại hoa quả gì?
  • Bạn thường làm gì vào mùa đó?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Viết đoạn văn khoảng từ 3 đến 5 câu nói về mùa mà em yêu thích dựa trên ý đã nêu ở hoạt động 4

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng:

Cùng người thân nhận xét: Cảnh vật mùa xuân ở quê hương em có gì đẹp? (về trời, mây, sông, núi, đồng ruộng, hoặc vườn cây...)

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021