Hướng dẫn giải câu 2 bài 5: Đoạn mạch song song

  • 1 Đánh giá

Câu 2:Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

$\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{1}}$

Bài làm:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 bằng hiệu điện thế giữa hai đầu R2,tức là U1 = U2.

Từ đó ta có I1R1 = I2R2,

suy ra

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021