Hướng dẫn giải câu 33 đề thi môn Toán cụm chuyên môn VI

  • 1 Đánh giá

Câu 33. Bên cạnh con đường trước khi vào thành phố người ta xây một ngọn tháp đèn lộng lẫy. Ngọn tháp hình tứ giác đều S ABCD . cạnh bên SA = 600 mét, . Do có sự cố đường dây điện tại điểm Q (là trung điểm của SA ) bị hỏng, người ta tạo ra một con đường từ A đến Q gồm bốn đoạn thẳng: AM , MN , NP , PQ (hình vẽ). Để tiết kiệm kinh phí, kỹ sư đã nghiên cứu và có được chiều dài con đường từ A đến Q ngắn nhất. Tính tỷ số $k=\frac{AM + MN}{NP + PQ}$

Hướng dẫn giải câu 33 đề thi môn Toán cụm chuyên môn VI

a.

b.

c.

d. k = 2

Bài làm:

Chọn đáp an D. K = 2

Lời giải chi tiết:

Giả sử trải các mặt hình chóp đều trên đường tròn tâm S và bán kính R SA = . Ta có ∆SAA′ có => ∆SAA′ đều. Mà đoạn đường AQ ngắn nhất khi A , M , N , P , Q thẳng hàng.Khi đó N là trọng tâm ∆SAA′ . Suy ra $K = \frac{AM + MN}{NP + PQ} = \frac{AN}{NQ} = 2$

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021