Hướng dẫn giải câu 7 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12, trang 59:

Chọn câu đúng.

Độ to của âm gắn liền với

A. Cường độ âm.

B. Biên độ dao động của âm.

C. Mức cường độ âm.

D. Tần số âm.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Bạn đọc tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm tại đây.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021