Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022 – 2023 Cách viết sáng kiến kinh nghiệm

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022 – 2023.

Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo được đúc rút, tích lũy từ thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục của tác giả. Thông qua những biện pháp, họat động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình làm việc nhanh chóng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của người giáo viên.

Định hướng nội dung

Nội dung khi Quí cần phải nêu được trong sáng kiến kinh nghiệp năm học 2022 – 2023 gồm có những mặt sau:

– Đối với công tác quản lý

Trong năm học này có đến hai phần ba thời gian của năm học chuyển sang hình thức giảng dạy online. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà cả nước thực hiện giảng dạy online thay bằng giảng dạy trực tiếp. Trong thời gian này luôn gặp phải những vướng mắc như quản lý học sinh tại nhà sao cho hiệu quả. Các con phải vừa đảm bảo được ý thức học tập cũng như an toàn khi ở nhà.

Cũng như khi các con tiếp xúc với các phương tiện điện tử làm sao để có thể tập trung vào học tập tránh chuyển sang những ứng dụng khác nhằm mục đích giải trí

Vấn đề tiếp theo chính là mức độ nhiệt huyết của giáo viên. Người quản lý phải năm bắt được cách giảng dạy và thái độ giảng dạy của giáo viên để tránh gây ra bức xúc trong ngành giáo dục

– Đối với công tác giảng dạy của giáo viên

Đối với năm học này giáo viên phải sử dụng các kỹ năng tin học để có thể vận hành được lớp học thông qua các thiết bị điện tử

Chính vì vậy giáo viên cần phải có thể nắm vững được các thao tác, thông tin để vận hành lớp học trơn tru, tránh ngắt đoạn và mất thời gian học tập của cả giáo viên và học sinh

Bên cạnh những kỹ năng về tin học thì giáo viên vẫn cần những kỹ năng như ngoại ngữ để có thể giảng dạy cho các con cung cấp những thông tin cần thiết nhằm hướng đến một thế hệ tri thức vươn tầm thế giới

– Đối với các nội dung khác

Như kho dữ liệu tài liệu để học sinh có thể tiếp cận đến. Kho dữ liệu này không chỉ có những thông tin liên quan đến sách vở mà còn là những thông tin về xã hội các kỹ năng sống để các con có thể tiếp cận được

Các chương trình khuyến học, học bổng, ngoại khoá… đây là một trong những cơ chế để trường học khuyến khích học sinh đạt được những thành tích cao hơn trong học tập.

Giải pháp cho năm học tiếp theo

Một năm học tiếp theo lại tiếp tục đến nhưng vẫn chưa chắc sẽ được triển khai theo phương án nào, chính vì vậy cần phải đưa ra những giải pháp,sáng kiến để có thể rút kinh nghiệp giúp nhà trường, giáo viên có thể nắm bắt kịp thời những biến động ảnh hưởng đến sự nghiệp trồng người.

Một là: Cần phải định hướng, đổi mới từng ngày về phương pháp nhận thức, tiếp cận học sinh để có những cách nâng cao năng lực người học.

Các định hướng này phải được thay đổi toàn diện trên toàn hệ thống giáo dục hoặc chứ không phải là một số cá nhân nhất định. Nhưng bên cạnh đó định hướng, thay đổi phải phù hợp với từng địa phương, học sinh, và đối tượng áp dụng. Không thể áp dụng cùng một phương thức cho tất cả các học sinh. Mỗi một học sinh đều có sự khác biệt khác nhau. Chính vì vậy vai trò của giáo viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng trong lớp học.,.

Hai là: Công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường, triển khai các thông tin từ cấp trên ban hành

Ở đây nhà trường phải sát sao chỉ đạo các giáo viên, vận dụng những kinh nghiệm trước đó để có thể nắm bắt được những biến đổi có thể xảy ra.

Nhà trường cũng phải nêu được những kế hoạch, phương pháp trong quản lý học sinh cũng như công nhân viên chức thuộc mình quản lý

Ba là: Áp dụng khoa học công nghệ vào trong giảng dạy

Như những thông tin phân tích phía trên, năm học tới còn chưa chắc chắn được phương án giảng dạy trực tuyến hay trực tiếp, chính vì vậy mỗi giáo viên cần có thể nắm bắt được những thao tác tin học, áp dụng được công nghệ vào trong hoạt động giảng dạy là điều vô cùng quan trọng hiện nay.

Điều này không chỉ làm trong thời gian dịch bệnh học trực tuyến, mà nó còn là cả quá trình sau này khi đất nước đang trong quá trình hội nhập. Đó không chỉ là để mang lại cho học sinh những kiến thức phong phú mà còn thể hiện chất lượng giảng dạy của hệ thống giáo dục Việt Nam

Bốn là: Công tác quản lý các nguồn kinh phí

Để có thể vận hành được đơn vị thì nguồn kinh phí là vô cùng quan trọng. đó không chỉ là phần hoạt động của nhà trường, mà còn là các nguồn kinh phí trong hoạt động khuyến học, sinh hoạt ngoại khoá, khen thưởng….