Các khoản tiền nhà trường không được thu của học sinh Những khoản tiền nhà trường không được phép thu

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Các khoản tiền nhà trường không được thu

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo bài Các khoản tiền nhà trường không được thu của học sinh để nắm được những khoản tiền không phải đóng khi vào đầu năm học.

Năm học mới chuẩn bị bắt đầu trở lại là phụ huynh học sinh lại lo lắng về các khoản thu ngoài học phí từ trường. Thực tế, có những trường hợp nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện không đúng quy định về việc thu các khoản đóng góp dẫn đến sự bất bình trong phụ huynh, học sinh. Vậy những khoản tiền nào nằm ngoài danh sách mà hội phụ huynh và nhà trường không được phép thu của học sinh, mời các bạn theo dõi nội dung bài viết.

Căn cứ vào khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, Ban đại diện phụ huynh không được quyên góp của người học và gia đình người học những khoản ủng hộ không tự nguyện và không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban, bao gồm:

TT

Các khoản nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh

không được thu của học sinh

1

Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện

2

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường

3

Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh

4

Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường

5

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường

6

Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường

7

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục

8

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường