Kể chuyện về người phụ nữ anh hùng: Trưng Trắc đánh giặc cứu nước, báo thù cho chồng

  • 1 Đánh giá

Bài mẫu 1: Kể chuyện về người phụ nữ anh hùng: Trưng Trắc đánh giặc cứu nước, báo thù cho chồng

Bài làm:

Lịch sử dân tộc đã ghi tên nhiều anh hùng tiêu biểu đã dám đứng lên chống giặc cứu nước, và Trưng Trắc cũng là một trong những cái tên như vậy, đó là những người phụ nữ anh hùng dân tộc đầu tiên làm rạng rỡ nòi giống Tiên Rồng. Căm hận sự tàn bạo của giặc Hán xâm lược, quyết lòng rửa thù nước trả thù nhà, bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị kêu gọi, vận động các tù trưởng, thổ hào nhiều nơi đứng lên lật đổ ách đô hộ của ngoại bang.

Lịch sử đã ghi lại rằng: Ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tý (năm 40) nghĩa quân của Trưng Trắc hội tụ ở bãi Trường Sa bên cửa sông Hát làm tễ tế cờ.

Trong bài tế có đoạn:

Một xin rửa sạch quốc thù

Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẹn vận sở công lênh này

Sau khi tế cáo trời đất, Trưng Trắc đã phát lệnh dẫy binh khởi nghĩa, kêu gọi các quận huyện nổi dậy xâm lược chống quân thù.

Nhân dân nhiều nơi tin tưởng và hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Khí thế của đội quân Hai Bà Trưng khiến kẻ địch khiếp sợ. Các viên quan cầm đầu trở tay không kịp, không dám chống cự mà bỏ chạy về nước. Thái thú Tô Định hoảng hốt, cạo tóc, trà trộn vào loạn quân, vứt bỏ ấn tín mà tháo chạy thoát thân.

Khởi nghĩa thắng lợi, bà đổi sang họ Trưng và xưng vương, sử gọi là Trưng vương. Bà cùng em là Trưng Nhị cai trị lãnh thổ vùng Lĩnh Nam của người Việt tương đương với bộ Giao Chỉ của nhà Hán.

Bà Trưng lên ngôi chưa đầy hai năm thì tháng 4 năm 42, Hán Quang Vũ phong Mã Viện làm chỉ huy đoàn quân sang xâm lược nước ta. Quân Hai Bà Trưng đã chiến đấu dũng cảm nhưng do chênh lệch lực lượng quá lớn nên dần thất thế, phải rút lui về giữ thành Mê Linh.

Sau nhiều trận đánh quyết liệt, quân hai bà giữ thành đến tháng 5 năm 43 thì thất thủ. Trưng Vương cùng Trưng Nhị về Hát Môn rồi tuẫn tiết giữa dòng sông

Thông qua câu chuyện Hai bà Trưng đánh giặc, chúng ta càng cảm thấy khâm phục những người phụ nữ nước Nam. Họ là những người không chỉ thương chồng, thương con mà con là những đứa con của dân tộc đầy lòng yêu nước, sẵn sàng chiến đấu vì sự nghiệp bảo vệ đất nước.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021