Kể tên một số làng nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta và cho biết sản phẩm của các làng nghề đó.

 • 1 Đánh giá

4. Tìm biểu về nghề thủ công

a. Quan sát hình 5 và ghi tên các nghề tương ứng với mỗi hình vào vở.

b. Đọc thông tin trang 151 SGK và trả lời câu hỏi:

Kể tên một số làng nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta và cho biết sản phẩm của các làng nghề đó.

Bài làm:

a. Tên các nghề tương ứng với mỗi hình là:

 • Hình a: nghề dệt chiếu cói Nga Sơn
 • Hình b: nghề dệt lụa tơ tằm Vạn Phúc
 • Hình c: nghề đan tre, mây
 • Hình d: nghề điêu khắc sản phẩm từ quả dừa
 • Hình e: nghề chạm khắc đá Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Hình g: nghề gốm sứ Ninh Thuận.

Tên một số làng nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta và sản phẩm của các làng nghề đó là:

 • Làng nghề Sơn Đồng ở Hà Nội: gỗ mĩ nghệ.
 • Làng Đông Hồ ở Bắc Ninh: tranh dân gian.
 • Làng gôm Phù Lãng ở Bắc Ninh: gốm mĩ nghệ.
 • Làng Đồng Xâm ở Thái Bình: chạm bạc.
 • Làng An Hội ở Thành phố Hồ Chí Minh: đúc đồng.
 • Làng An Thái ở Hà Nội: giấy.
 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN