Kể tên những động vật ở xung quanh mà em biết. Trong đó, những con vật nào không có xương sống? Những con vật nào có xương sống?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

- Kể tên những động vật ở xung quanh mà em biết. Trong đó, những con vật nào không có xương sống? Những con vật nào có xương sống?

- Hãy cho biết lợi ích của những con vật có xương sống mà em vừa kể.

Bài làm:

- Một số động vật xung quanh: trâu, chó, cá, dế mèn, gà, giun,...

- Trong những con vật nêu trên, con vật có xương sống là: trâu, chó, cá, gà; những con vật không có xương sống là: dế mèn, giun.

Lợi ích:

trâu: làm sức kéo, thịt trâu làm thực phẩm

chó: giữ nhà

cá: làm thực phẩm, làm sạch môi trường nước

gà: làm thực phẩm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021