Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 97 – sgk lịch sử 11

Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?

Bài làm:

Khối đồng minh chống phát xít được hình thành:

Hành động xâm lược của phe phát xít trên toàn thế giới đã thúc đẩy các quốc gia cùng phối hợp với nhau trong một liên minh chống phát xít.

Mỹ -Anh thay đổi thái độ, bắt tay cùng Liên Xô chống chủ nghĩa phát xít.

Ngày 01/1/1942, 26 nước (đứng đầu là Liên Xô, Mỹ, Anh) ra Tuyên ngôn cam kết cùng nhau tiến hành cuộc chiến đấu chống phát xít.

=> Khối Đồng minh chống phát xít được thành lập.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021