Listening Unit 12 : The Asian Games

 • 1 Đánh giá

Phần Listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề The Asian Games (Đại hội thể thao châu Á) - một trong những chủ đề rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh lớp 11. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần Listening trong sách giáo khoa.

 • Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following sentences

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the names of these sports? (Tên các môn thể thao này là gì?)

 • High jump : Nhảy cao
 • Swimming : Bơi
 • Gymnastics : Thể dục dụng cụ
 • Long jump : nhảy xa

2. Have you ever watched sports like these on television? (Bạn đã từng xem các môn thể thao như này trên TV chưa?)

 • => No, I haven't. (Chưa.)
 • => Yes, I often watch these sports on TV every night. (Rồi, tôi thường xem nhưmgx môn thể thao này trên ti vi mỗi tối.)

3. Which sport(s) do you like best? Why? (Bạn thích môn thể thao nào nhất? Tại sao?)

=> I like swimming best because swimming is good for health and it is suitable for every age. (Tôi thích môn thể thao bơi lội nhất bởi vì bơi lội thì tốt cho sức khỏe và nó phù hợp với mọi lứa tuổi.)

Listen and repeat. (Lắng nghe và nhắc lại)

 • coming live: truyền trực tiếp
 • freestyle: bơi tự do
 • gymnasium: phòng tập thể dục
 • land: tiếp đất
 • bar: thanh, xà
 • gymnast: vận động viên thể dục

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following sentences. (Nghe và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho các câu sau đây.)

 • 1. Yuko won the gold medal in women’s swimming. She set a new world record time of 1 minute 58 seconds. (Yuko thắng huy chương vàng ở môn bơi dành cho nữ. Cô ấy lập kỉ lúc thế giới mới với 1 phút 58 giây.)
 • 2. Lily got an average of 9.5 points in her gymnastics event. (Lily đạt điểm số trung bình là 9.5 điểm trong phần thi thể dục dụng cụ của cô ấy.)
 • 3. Lee Bong-ju jumped 8.9 m and he won the gold medal in men’s long jump. (Lee Bong-ju nhảy được 8.9 m và anh ấy thắng huy chương vàng ở môn nhảy xa dành cho nam.)
 • 4. The bar that Vichai had to jump over was at 2.3 m. (Thanh xà mà Vichai nhảy qua là cao 2.3 m.)
 • 5. Which of the following sports events was NOT mentioned in the report? - weightlifting. (Môn thể thao nào không được đề cập đến trong bản tin? – Môn cử tạ.)

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

Good evening. It's 10.15 and it’s time for “The Asian Games Report". It’s the 3rd day of the Games. Well, today’s most important event was the women's 200 metre freestyle. The Japanese, Yuko was first and got the gold medal. She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two sold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they've won six sold medals.

Here were in the Gymnasium. Lily, the Chinese gymnast, has just finished her display. She's got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily’s won the gold medal!

And this is Lee Bong-ju coming from Korea. This is the second time he competed in the long jump at the Asian Games. Last time, he jumped 8.5 metres. Today he's won a gold medal for men's long jump. He jumped 8.9 metres.

Now we're waiting for the last high jumper. Vichai eoming from Thailand, he bar is at 2.30 metres and... it seems too high for him. Vichai has just jumped!

Oh! He's crashed into the bar! He’s landing. The bar has fallen too. He's getting up and walking away. But he’s very disappointed.

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What time was "The Asian Games Report" programme? (Chương trình "Tường thuật Thế vận hội Châu Á" vào lúc mấy giờ?)
  => "The Asian Games Report" programme was at 10.15 p.m. (Chương trình "Tường thuật Thế vận hội Châu Á" vào lúc 10.15 tối.)
 • 2. How many gold medals have the Japanese athletes won in the first three days? (Vận động viên người Nhật giành được bao nhiêu huy chương vàng trong ba ngày thi đấu đầu tiên?)
  => The Japanese athletes have won 6 gold medals in the first three days. (Vận động viên người Nhật giành được tiên 6 huy chương vàng trong ba ngày thi đấu đầu.)
 • 3. How many times has Lee Bong-ju competed in the long jump? (Lee Bong-ju đã tham gia nhảy xa bao nhiêu lần?)
  => Lee Bong-ju has competed in the long jump 2 times. (Lee Bong-ju đã tham gia nhảy xa 2 lần.)
 • 4. What was the last sports event mentioned in the report? (Môn thi thể thao nào được đề cập cuối cùng trong bài tường thuật?)
  => The last sports event mentioned in the report was High jump. (Môn thi nhảy cao được đề cập cuối cùng trong bài tường thuật.)
 • 5. How was Vichai after he finished his performance? (Vichai cảm thấy thế nào sau khi anh ta kết thúc bài biểu diễn?)
  => He was very disappointed. (Anh ấy rất thất vọng.)

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about a famous athlete you know. (Làm việc nhóm. Nói về một vận động viên nổi tiếng mà bạn biết.)

Em nên nói về:

 • Cuộc đời của anh/cô ấy
 • Thành công của anh/cô ấy (Ví dụ, anh/cô ấy đã thắng được bao nhiêu huy chương?)

Bài làm 1:

Le Cong Vinh (born 10 December 1985) is a Vietnamese footballer who currently plays for Becamex Binh Duong. He is also an important part of the Vietnamese.

Vinh is widely considered one of the best players in South-East Asia. He is known for his exceptionally quick first step, having played in the traditional forward as well as the second striker role.

In 2009, Vinh ranked number five on Goal.com's Top Ten Most Promising Youngsters in Asian Football.

In March 2009, he was given the Vietnamese Bronze Ball 2008, also holding the record for most goals scored in a single season by a Vietnamese player in the V-League for several seasons.

By May 2010, he was the top Vietnamese goal-scorer in the league's history, also ranking second in the all-time top scorers table.

On 22 March 2014, Vinh became the first player of the Vietnam football league to score 100 goals when Sông Lam Nghệ An F.C. won 3–1 against Hải Phòng F.C..

Bài làm 2:

Tiger Woods was born on 30th December 1975 in Califortia, USA, of mixed heritage: he describes himself as quarter black, a quarter Thai, a quarter Chinese, an eighth white and an eighth American Indian. His father, Earl Woods, named him Tiger as his friend's name who saved his life in the Vietnam war.

He was only nine months old when he started to play golf and play his first game at 1.5 years old. His father was first teacher. At the age of eight, he won a tournament and five more before he was 16. On 08-4-2011. Tiger Woods made golf history. He became the first golfer to win all four major-the most important toumaments-within the same year.

He helps to make golf more popular with all ages and levels, and people agree that he is probably the greatest golfer of all time. Certainly, he is already one of the richest. What advice would he give prospective parents of golf champions? “Do not force kids into sports. It has to be fun". The best advice he ever got/ from his dad is: "Always be yourself”.


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021