Listening Unit 14 : The World Cup

 • 1 Đánh giá

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề The World Cup (Giải vô địch bóng đá thế giới), một chủ đề rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh lớp 10. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

 • Task 1. You will hear some information about Pelé, a famous Brazillian football player. Listen and complete the table below

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Name some of the most famous football players in the world. Who do you like best? Why? (Hãy kể tên một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới. Bạn thích cầu thủ nào nhất? Tại sao?)

 • Pelé
 • Maradona
 • Zidane
 • Fabien Barthez
 • David Beckham

Listen and repeat. (Lắng nghe và nhắc lại)

 • goal-scorer: người ghi bàn
 • hero: anh hùng
 • ambassador: đại sứ
 • Brazil : nước Bra-xin
 • kicking: quả đá, cú đá
 • retirement: sự nghỉ hưu
 • promote: thăng tiến, thúc đẩy
 • championship: giải vô địch, chức vô địch

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. You will hear some information about Pelé, a famous Brazillian football player. Listen and complete the table below. (Bạn sẽ nghe một số thông tin về Pelé, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Brazil. Nghe và hoàn thành bảng dưới đây.)

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

Pelé is considered one of the greatest football payers of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian Football Club in 1956, and in 1962 he led the team to its first world cup championship. Pelé became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962 and 1970. By 1974, Pelé had score 1,200 goals and became a Brazilian natinoal hero. He played for an American football club for two years before he retired in 1977. Later Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities.

YearEvents
(1) 1940Born in Brazil
1956(2) joined a Brazilian football club
(3) 1962First world cup championship
(4) 19741,200th goal
1977(5) retired

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What was Pelé famous for as a football player? (Là cầu thủ bóng đá, Pelé nổi tiếng vì điều gì?)
  => As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball. (Là cầu thủ bóng đá, Pelé nổi tiếng vì những cú đá mạnh mẽ và việc điều khiển bóng.)
 • 2. How many World Cups did he participate in? (Ông ấy đã tham gia bao nhiêu kì World Cup?)
  => He participated in three World Cups. (Ông ấy đã tham gia 3 kì World Cup.)
 • 3. Where did he play football before he retired? (Ông ấy đã chơi bóng ở đâu trước khi giải nghệ?)
  => He played for an American football club before retired. (Ông ấy đã chơi bóng cho đội tuyển Mỹ trước khi giải nghệ.)
 • 4. What did Pelé do after his retirement? (Pelé đã làm gì sau khi giải nghệ?)
  => He became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities. (Ông ấy trở thành đại sứ quốc tế cho môn thể thoa này, làm việc để thúc đẩy nền hòa bình và sự hiểu biết thông qua các hoạt động thể thao hữu nghị.)

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the milestones in Pelé's life. (Làm việc nhóm. Hãy nói về các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Pelé.)

 • Born 23rd October, 1940 in Tres Coracoes, Brazil (Sinh ngày 23 tháng 10 năm 1940 ở Tres Coracoes, Bra-xin.)
 • Full name: Edison Arantes do Nascimento (Tên đầy đủ: Edison Arantes do Nascimento)
 • Playing position: forward/striker (Vị trí chơi: tiền đạo)
 • Pelé - The King of football (Pelé - Ông vua bóng đá)
  From 1952 to 1956: he played for Bauru AC, Brazil (Từ 1952 đến 1956: ông ấy chơi cho đội Bauru AC, Brazil)
  From 1956 to 1974: he played for Santos, Brazil (Từ 1956 đến 1974: ông ấy chơi cho đội Santos, Brazil)
  1962: he led the team to its first world club championship (Năm 1962 : ông ấy dẫn dắt đội bóng trở thành câu lạc bộ vô địch thế giới đầu tiên.)
 • Pelé became the only player to participated in three World Cup in 1958, 1962, 1970 (Pelé trở thành cầu thủ duy nhất tham gia 3 kì World Cup vào năm 1958, 1962, 1970)
 • He retired in 1977 (Ông ấy nghỉ hưu năm 1977)
 • After retirement, he became an international ambassador for the sport. (Sau khi nghỉ hưu, ông ấy trở thành đại sứ thể thao quốc tế.)

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021