Lời giải Bài 5 Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 3 năm 2017 của Trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 5 :

Đề bài :

Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện ab + bc + ca = 3.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .

Hướng dẫn giải chi tiết :

Ta có : .

=

=

= (*)

Đặt t = a + b+ c , (*) <=>

<=> <=> $(t-3)^{2}+2012\geq 2002 (\forall t)$

Vậy Min(P) = 2002 <=> <=> a = b = c = 1 .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021