Lời giải Bài 5 Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 5:

Đề ra :

Cho phương trình : x + – m² + 6m – 11 = 0, m là tham số.

Chứng minh rằng phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m.

Lời giải chi tiết :

(1)

ĐKXĐ :

Đặt

(1) <=>

<=> (*)

Ta có :

=> (*) luôn có nghiệm với mọi m.

Vậy (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m (đpcm).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021