Lời giải Bài 1 Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1:

Đề ra :

Cho biểu thức : ( $x>0;x\neq 1$ )

a. Rút gọn P.

b. Tìm các giá trị của x để P có giá trị nguyên .

Lời giải chi tiết :

a. ( $x>0;x\neq 1$ )

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

b. Ta có :

Để P có giá trị nguyên thì nguyên <=> $2\vdots \sqrt{x}-1$

=>

<=> ( t/mãn đk )

Vậy để P nhận giá trị nguyên thì .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021