Lời giải Bài 1 Đề thi thử trường THPT chuyên Đà Nẵng

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1:

Đề ra :

Cho biểu thức : ( Với x > 0)

a. Rút gọn biểu thức T .

b. Tính giá trị của biểu thức T khi .

Lời giải chi tiết :

a.

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

b. Ta có :

Khi đó thay vào T ta được :

<=> .

Vậy khi => $T=1+\sqrt{2}$ .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021