Lời giải Bài 5 Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 5 :

Đề bài :

Cho .Chứng minh rằng :

a. .

b. .

Hướng dẫn giải chi tiết :

a. .

<=> .

Xét .

<=> .

<=> .

=> . (1)

Phương trình (1) có nghiệm <=>

<=>

=>

=> . (đpcm)

b. Đặt Q=

<=>

=> (2)

Phương trình (2) có nghiệm <=>

<=>

<=>

=> . (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021