Lời giải câu số 2, 13, 39 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 4

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 2, 13, 39

Câu 2: Đáp án D

Câu 13: Đáp án B.

A. Sai, Chỉ có glucozơ và fructozơ đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

B. Đúng, Tất cả các chất trên đều hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch có màu xanh lam.

C. Sai, Chỉ có glucozơ và fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.

D. Đúng, Chỉ có saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 39: Đáp án C

Hướng dẫn :

nAg = 0,03 mol => n-CHO = 0,015 mol

Mtrung bình andehit = 0,94/0,015 = 62,67

CTPT của hai anđêhit là C3H6O và C4H8O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021