Lời giải câu số 6, 21, 33 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 6, 21, 33

Câu 6: Đáp án D.

- Các amin có tính bazơ nên có khả năng làm đổi màu quỳ tím chuyển thành màu xanh trừ anilin (và đồng đẳng của nó) không làm đổi màu quỳ tím do có tính bazơ yếu.

- Đối với các amino axit có dạng (H2N)x-R-(COOH)y thì :

+ Nếu x > y : quỳ tím chuyển sang màu xanh

+ Nếu x = y : quỳ tím không đổi màu.

+ Nếu x < y : quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Vậy có 3 dung dịch làm đổi màu quỳ tím là:

Dung dịch

HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH

C2H5NH2

NH2[CH2]2CH(NH2)COOH

Màu quỳ tím

Đỏ

Xanh

Xanh

Câu 21: Đáp án B

Phân tích: Nhìn vào đáp án ta thấy khi thủy phân C3H4O2 trong NaOH thu được X,Y mà Y trong đáp án không có nước, vậy X ở đây chỉ có thể là este.

Vì C3H4O2 có 1 liên kết π trong mạch Cacbon, mà ở đáp án Y chỉ là muối hoặc anđehit vậy este phải có dạng HCOOCH = CH2

HCOOCH = CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO + H2O

Vì X tác dụng được với H2SO4 nên X là HCOONa.

2HCOONa + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCOOH (Z)

Vậy Y, Z lần lượt là CH3CHO,HCOOH

Câu 33: Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021