Lựa chọn, xác định sản phẩm mà nhóm sẽ cùng tạo ra. Hợp tác cùng thực hiện tạo ra sản phẩm (một tiết mục văn nghệ, một bức tranh, hoặc sản phẩm nào đó làm bằng tay…)

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 3: Thể hiện khả năng sở tích của bản thân

Làm việc theo nhóm cùng khả năng, sở thích để:

• Lựa chọn, xác định sản phẩm mà nhóm sẽ cùng tạo ra.

• Hợp tác cùng thực hiện tạo ra sản phẩm (một tiết mục văn nghệ, một bức tranh, hoặc sản phẩm nào đó làm bằng tay…)

Bài làm:

• Lựa chọn, xác định sản phẩm mà nhóm sẽ cùng tạo ra. (lựa chọn sản phẩm mà là ưu điểm bản thân, có thể làm tốt như hát, múa, vẽ tranh…)

• Hợp tác cùng thực hiện tạo ra sản phẩm (một tiết mục văn nghệ, một bức tranh, hoặc sản phẩm nào đó làm bằng tay…)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức