Thế nào là tôn trọng sự thật? Nhà bác học ga – li -ê đã tôn trọng sự thật như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Khám phá

1. Tôn trọng sự thật và biểu hiện của tôn trọng sự thật:

• Thế nào là tôn trọng sự thật?

Nhà bác học ga – li -ê đã tôn trọng sự thật như thế nào?

• Biểu hiện của tôn trọng sự thật

- Em hãy tìm biểu hiện của tôn trọng sự thật trong các bức hình dưới đây?

- Em hãy kể thêm các biểu hiện của tôn trọng sự thật?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 4: Tôn trọng sự thật

2. Ý nghĩa của tôn trọng sự thật

a) Nêu suy nghĩ của em về nội dung đoạn hội thoại?

b) Theo em, việc tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

3. Cách tôn trọng sự thật

Em hãy đọc các thông tin dưới đây để:

- Nhận xét về cách ứng xử của mỗi nhân vật trong các thông tin?

- Thảo luận về cách tôn trọng sự thật?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 4: Tôn trọng sự thật

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 4: Tôn trọng sự thật

Bài làm:

1. Tôn trọng sự thật và biểu hiện của tôn trọng sự thật:

  • Thế nào là tôn trọng sự thật?

Nhà bác học ga – li -ê đã tôn trọng sự thật: ông thà ngồi tù chứ không từ bỏ chân lí.

  • Biểu hiện của tôn trọng sự thật

Tìm biểu hiện của tôn trọng sự thật trong các bức hình:

1. Cả 2 bạn học sinh đã tự giác nhận lỗi lầm của mình.

2. Bạn nam đã dũng cảm nói lên sự thật

3. 2 bạn nữ đã dám đứng lên nói sự cho bác bảo vệ biết.

Các biểu hiện của tôn trọng sự thật:

  • Dám chỉ ra việc làm sai của người khác.
  • Luôn dũng cảm nói lên sự thật.

2. Ý nghĩa của tôn trọng sự thật

a) Suy nghĩ của em về nội dung đoạn hội thoại: đã giúp em có được 1 bài học quý giá nói thật, sống trung thực giúp tâm hồn thanh thản, bình an và sức khỏe tốt hơn.

b) Theo em, việc tôn trọng sự thật có ý nghĩa trong cuộc sống: góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ giá trị đúng đắn, tránh nhầm lẫn, oan sai; giúp con người tin tưởng; gắn kết với nhau hơn; làm cho tâm hồn thanh thản; và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

3.Cách tôn trọng sự thật

Nhận xét về cách ứng xử của mỗi nhân vật trong các thông tin:

1. 2 bạn nhỏ đã rất dũng cảm chỉ cho mọi người biết kẻ ăn cắp.

2. Dũng là một học sinh biết tôn trọng sự thật và không bao dung cho hành động gian dối.

3. Mẹ Dung là 1 người từ tốn rất biết cách ăn nói, thật thà nói sự thật.

- Cách tôn trọng sự thật: luôn nói thật với người thân, bạn bè và người có trách nhiệm bằng thái độ dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái.

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 kết nối tri thức