Nếu các luận điểm trong các bài nghị luận ở bài 20,21,23

 • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 137 sgk Ngữ Văn 7 tập hai

Nếu các luận điểm trong các bài nghị luận ở bài 20,21,23

Bài làm:

Luận điểm trong các bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (bài 20), Sự giàu đẹp của tiếng Việt (bài 21), Đức tính giản dị của Bác Hồ (bài 23) là

 • Bài 20 (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta )
  • Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta.
  • Tinh thần yêu nước qua lịch sử và trong hiện tại.
  • Nhiệm vụ phát huy tinh thần ấy.
 • Bài 21 (Sự giàu đẹp của tiếng Việt) : Tiếng Việt là một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay, đầy sức sống.
 • Bài 23 (Đức tính giản dị của Bác Hồ) :
  • Sự nhất quán giữa cuộc đời hoạt động cách mạng với cuộc sống thanh bạch của Bác.
  • Sự giản dị của Bác trong sinh hoạt, lối sống, làm việc.
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2