Ngữ pháp Tiếng anh 4 Unit 17: How much is the T - shirt?

 • 1 Đánh giá

Ngữ pháp Tiếng anh 4 Unit 17: How much is the T - shirt? Bài sẽ cung cấp đầy đủ các nội dung ngữ pháp cần thiết kèm theo ví dụ cụ thể, dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt

1. Hỏi giá cả của đồ vật gì đó ( số ít ).

 • (?) How much is the + N số ít?
 • (+) It's ....

Ex 1:

How much is the hat?

It's 20.000 VND

Ex 2:

How much is the scarf?

It's 10.000 VND

Ví dụ 1:

Cái mũ giá bao nhiêu tiền?

Nó có giá 40.000 đồng.

Ví dụ 2:

Cái khăn quàng giá bao nhiêu tiền?

Nó có giá 5.000 đồng.

2. Hỏi giá cả của đồ vật gì đó ( số nhiều ).

 • (?) How much are the + N số nhiều?
 • (+) They are + ....

  Ex 1:

  How much are the shoes?

  They are 300.000 VND.

  Ex 2:

  How much are the sandals?

  They are 50.000 VND.

  Ví dụ 1:

  Đôi giày này giá bao nhiêu tiền?

  Chúng có giá 300.000 đồng.

  Ví dụ 2:

  Đôi dép giá bao nhiêu tiền?

  Chúng có giá 50.000 đồng


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021