Những biểu hiện của nội dung yêu nước qua các tác phẩm và đoạn trích sau

 • 1 Đánh giá

I. NỘI DUNG

Câu 1: (Trang 76 - SGK Ngữ văn 11 tập 1) Những biểu hiện của nội dung yêu nước qua các tác phẩm và đoạn trích:

Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
Vinh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)

Bài làm:

 • Biểu hiện của tư tưởng yêu nước:
  • Yêu nước gắn với lí tưởng trung quân ái quốc.
  • Tự hào về truyền thống của dân tộc.
  • Yêu con người, yêu ngôn ngữ dân tộc.
  • Căm thù giặc, quyết tâm đánh giặc cứu nước
 • Điểm mới trong từng nội dung qua các t/p và đoạn trích:
  • Nội dung yêu nước: mang âm hưởng bi tráng trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu - vì nó phản ánh một thời khổ nhục nhưng vĩ đại.
  • Tư tưởng canh tân đất nước: Đề cao vai trò của luật pháp - nhà nước pháp quyền: Xin lập khoa luật của Nguyền Trường Tộ.
  • Vai trò của người trí thức - bậc hiền tài đối với sự phát triển của đất nước: Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm.
  • Bộc lộ trực tiếp thái độ phê phán chế độ phong kiến, chế độ khoa cử: Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương.

 • 352 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021