Soạn văn bài: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

  • 1 Đánh giá

Bài thơ Khóc Dương Khuê được Nguyễn Khuyến viết để khóc bạn. ài thơ thể hiện xúc động tình bạn tri âm tri kỷ của hai nhà thơ. Nghe tin bạn qua đời, nhà thơ đã vô cùng đau đớn và những kỷ niệm ngày xưa đã ùa về trong kí ức. KhoaHoc sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi của bài. Mời các bạn cùng tham khảo

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Dương Khuê (1839 – 1902) người làng Vân Đình, tổng Phương Đình, tỉnh Hà Đông (nay là huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây), đỗ tiến sĩ năm 1868, là bạn thân của Nguyễn Khuyến.
  • Bài thơ được Nguyễn Khuyến viết để khóc bạn, lúc đầu viết bằng chữ Hán với nhan đề “Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư”. Sau tác giả tự dịch ra chữ Nôm lấy tên là “Khóc bạn”, nay quen gọi là “Khóc Dương Khuê”. Bài thơ thể hiện xúc động tình bạn tri âm tri kỷ của hai nhà thơ. Nghe tin bạn qua đời, nhà thơ đã vô cùng đau đớn và những kỷ niệm ngày xưa đã ùa về trong kí ức. Qua bài thơ khóc bạn, tác giả đã bộc lộ tâm trạng cô đơn, những trăn trở day dứt của nhà thơ về nhân tình thế thái.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 32 – SGK) Theo anh/chị, bài thơ chia thành mấy đoạn? Nội dung mỗi đoạn là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 32 – SGK) Tình bạn thắm thiết, thủy chung giữa hai người được thể hiện như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 32 – SGK) Đây là một bài thơ có nghệ thuật tu từ đặc sắc. Hãy phân tích những biện pháp nghệ thuật tu từ thể hiện nỗi trống vắng của nhà thơ khi bạn qua đời.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Khóc Dương Khuê"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học "Khóc Dương Khuê"?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 11: bài Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)


  • 2 lượt xem