Soạn văn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

 • 1 Đánh giá

Phân tích đề và lập dàn ý cho bài văn là một khâu quan trọng nhằm giúp bài văn được sắp xếp các ý mạch lạc, rõ ràng theo một trình tự logic. KhoaHoc sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Phân tích đề là công việc trước tiên và không thể thiếu khi làm bài văn nghị luận. Khi phân tích đề, cần đọc kỹ đề để xác định các yêu cầu của đề về:

 • Nội dung luận đề.
 • Thao tác lập luận chính và phụ.
 • Phạm vi tư liệu cần minh hoạ và các quan hệ từ tạo liên kết các vế câu trong đề (nếu có).

2. Lập dàn bài là lập cái “sườn” cho một bài văn. Đây là một yêu cầu quan trong tạo nên thành công của bài viết.

Qúa trình lập dàn bài cần theo một trình tự :

 • Bước 1: Trên cơ sở của phần phân tích đề à xác định ý lớn (luận điểm)
 • Bước 2: Từ hệ thống ý lớn à xác lập các ý nhỏ làm sáng tỏ cho ý lớn (luận cứ).
 • Bước 3: Sắp xếp các luận điểm; luận cứ theo một trình tự lôgic ở mỗi phần bố cục của bài văn:
  • Mở bài: Nêu vấn đề cần nghị luận.
  • Thân bài: triển khai nội dung nghị luận với các thao tác lập luận cơ bản.
  • Kết bài: Tóm lược vấn đề đã nghị luận ==> đánh giá, mở rộng vấn đề.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Đề 1 (Trang 24 – SGK)

Phân tích đề và lập dàn ý cho đề bài sau: Cảm nghĩ của em về giá trị hiện thực trong đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” (Trích “Thượng kinh kí sự” của Lê Hữu Trác).

=> Xem hướng dẫn giải

Đề 2: Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương qua một bài thơ Nôm (Bánh trôi nước hoặc Tự tình - Bài II)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 7 lượt xem