Những nội dung sau nói về sự phát triển của từ vựng. Chọn các phương án đúng

  • 1 Đánh giá

d. Những nội dung sau nói về sự phát triển của từ vựng. Chọn các phương án đúng (ghi vào vở).

1.

Từ vựng của ngôn ngữ luôn phát triển.

2.

Một trong những cách phát triển của từ vựng là phát triển nghĩa của từ dựa trên nghĩa gốc.

3.

Một trong những cách phát triển từ vựng là phát triển nghĩa của từ dựa trên nghĩa chuyển.

4.

Hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ là ẩn dụ và hoán dụ.

Bài làm:

1.

Từ vựng của ngôn ngữ luôn phát triển.

Đ

2.

Một trong những cách phát triển của từ vựng là phát triển nghĩa của từ dựa trên nghĩa gốc.

Đ

3.

Một trong những cách phát triển từ vựng là phát triển nghĩa của từ dựa trên nghĩa chuyển.

S

4.

Hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ là ẩn dụ và hoán dụ.

Đ

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021