Nội dung chính bài Các thao tác nghị luận

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Các thao tác nghị luận trang ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Thao tác là chỉ một việc làm nào đó. Thực hiện một số động tác bất kì trong khi làm việc. Thực hiện những động tác theo trình tự và yêu cầu kĩ thuật nhất định.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I-KHÁI NIỆM

Thao tác là trong văn nghị luận là:

 • Chỉ một việc làm nào đó.
 • Chỉ việc thực hiện một số động tác bất kì trong khi làm việc.
 • Chỉ việc thực hiện những động tác theo trình tự và yêu cầu kĩ thuật nhất định.

Ví dụ: thao tác mở - đóng máy vi tính, bật - tắt ti vi; khởi động và đi xe máy; ghép cây, quá trình làm đất trồng màu.

2. Thao tác nghị luận có những điểm tương đồng và khác biệt gì so với các loại thao tác khác

 • Tương đồng: Thao tác nghị luận cũng là một loại thao tác, do đó cũng bao gồm những quy định chặt chẽ về động tác, trình tự kĩ thuật và yêu cầu kĩ thuật.
 • Khác biệt: Trong thao tác nghị luận, các động tác đều là các hoạt động của tư duy và được thực hiện nhằm mục đích nghị luận, nghĩa là thuyết phục người đọc hiểu và tin theo ý kiến bàn luận của mình.

III- MỘT SỐ THAO TÁC NGHỊ LUẬN CỤ THỂ

Một số các thao tác phổ biến trong văn nghị luận là:

 • tổng hợp.
 • phân tích.
 • quy nạp.
 • diễn dịch.

Back to top

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 10 tập 2