Nội dung chính bài Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

  • Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh
  • Mục đích của văn bản thuyết minh là cung cấp những tri thức về sự vật khách quan giúp người nghe, người đọc có thêm sự hiểu biết chính xác và phong phú.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh.
Mục đích của văn bản thuyết minh là cung cấp những tri thức về sự vật khách quan giúp người nghe, người đọc có thêm sự hiểu biết chính xác và phong phú.

Để đạt được tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh cần chú ý một số điểm như sau:

  • Tìm hiểu trước khi viết
  • Thu thập tài liệu tham khảo, tìm các tài liệu của các chuyên gia
  • Chú ý đến các thời điểm xuất bản của các tài liệu để cập nhật những thông tin mới nhất

Ví dụ: Tính chuẩn xác trong câu " Gọi "Đại cáo bình Ngô" là áng thiên cổ hùng văn vì đó là bài văn hùng tráng đã được viết ra từ nghìn năm trước." Trong câu trên, giải thích cụm từ "thiên cổ hùng văn" chưa chuẩn xác vì "Thiên cổ hùng văn" là "áng hùng văn của nghìn đời" chứ không phải áng hùng văn viết trước đây một nghìn năm.

Back to top

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021