Nội dung chính bài Viết bài làm văn số 6 lớp 10: thuyết minh văn học

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Viết bài làm văn số 6 lớp 10: thuyết minh văn học ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Đề văn thuyết minh nêu các đối tượng để người làm bài trình bày tri thức về chúng.
 • Để làm bài văn thuyết minh, cần tìm hiểu kĩ đối tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng đó; sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp, ngôn từ chính xác.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Thế nào là văn thuyết minh?

 • Văn thuyết minh nêu các đối tượng để người làm bài trình bày hiểu biết về chúng.

 • Để làm bài văn thuyết minh, cần tìm hiểu kĩ đối tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng đó; sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp, ngôn từ chính xác.
 • Bố cục bài văn thuyết minh có ba phần:
  • P1: Mở bài: giới thiệu đối tượng thuyết minh
  • P2: Thân bài: trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích...
  • P3: Kết bài: bày tỏ thái độ đối với đối tượng

2. Các phương pháp thuyết minh

 • Phương pháp nêu định nghĩa
 • Phương pháp liệt kê
 • Phương pháp nêu ví dụ
 • Phương pháp dùng số liệu
 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp phân loại, phân tích

3. Cách làm bài văn thuyết minh

 • Bước 1:
  • Xác định đối tượng thuyết minh.
  • Sưu tầm, ghi chép và lựa chọn các tư liệu cho bài viết.
  • Lựa chọn phương pháp thuyết minh.
  • Sử dụng ngôn từ chính xác, dễ hiểu để thuyết minh làm nổi bật các đặc điểm cơ bản của đối tượng.
 • Bước 2: Lập dàn ý
 • Bước 3: Viết bài văn thuyết minh

Ví dụ: Thuyết minh về tác giả văn học Nguyễn Trãi.

Back to top

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021