Nội dung và nghệ thuật bài Đi bộ ngao du

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nội dung và nghệ thuật bài Đi bộ ngao du

Bài làm:

Nội dung: Văn bản đã bàn đến những lợi ích từ việc đi bộ đem lại, đó là sự tự do và tinh thần thoải mái, rèn luyện sức khỏe, cơ hội được trau dồi kiến thức và hiểu biểt. Văn bản thể hiện rõ tác giả là một con người giản dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên.

Nghệ thuật:

  • Dẫn chứng cụ thể, tự nhiên, sinh động và gắn với thực tiễn cuộc sống
  • Văn bản có lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2