Phát hiện và sửa lỗi từ ngữ trong câu sau:

  • 1 Đánh giá

h. Phát hiện và sửa lỗi từ ngữ trong câu sau:

(1) Chuyện quan trong như vậy mà anh ấy cứ bàng quang.

(2) Đó là một tác phẩm giàu chất lãng mạn.

(3) Vở kịch đã thu hut ngùn ngụt khán giả tới nhà hát.

Bài làm:

(1) Chuyện quan trong như vậy mà anh ấy cứ bàng quang.

=> Sửa: hay quên

(2) Đó là một tác phẩm giàu chất lãng mạng.

=> Sửa: lãng mạn

(3) Vở kịch đã thu hut ngùn ngụt khán giả tới nhà hát.

=> Sửa: hàng ngàn

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1